FLOKA Studentredaksjon

Driftsmelding 29/08-22:
Dessverre har det ikke lyktes oss å finne studenter med kommunikasjonsfaglig kompetanse
eller interesse for å videreføre Floka.no på frivillig basis.

Ønsker du å prøve? Ta kontakt med Lillehammer studentsamfunn – klikk her.

X