FLOKA Studentredaksjon
en hånd malt med regnbuens flagg og omrisset av et hjerte over dette

Å ta steget ut av skapet

Når deler av verden heller vil holde deg i skapet fordi det skrevne ord (juridisk) sier at det er feil å elske det samme kjønn.

Det har alltid forundret meg over at man må velge «å komme ut» hvis en identifiserer seg med en legning som ikke er heterofil. I filmen «Love, Simon» får vi møte en ung gutt som lenge har visst at hans preferanse er menn. Likevel ble dette holdt skjult, samtidig stilt spørsmålstegn ved hvorfor det skal være en så «big deal». I en seanse av filmen viser det til en mer satirisk introduksjon om det å komme ut av skapet. Bare at dette gjelder heterofile som kommer ut av skapet som heterofil. Likevel, det er en stor hovedforskjell; det juridiske. Mange kan tenke at det juridiske system er til for å beskytte alle mennesker. Realiteten er dessverre noe helt annet.

En verden som diskriminerer seksuell orientering

Kart laget av Organisasjonen International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)  over seksuelle orienteringslover i verden

Organisasjonen International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) har hovedsakelig hvert år publisert en statlig sponset homofobi-rapport og et kart over seksuelle orienteringslover i verden (Mendos et al., 2020). Dette kartet viser spekteret fra hvilke lover som gjelder i ulike land i verden vedrørende homofili.

Fra grunnlovsvern til dødsstraff

På den ene siden av skalaen har man konstitusjonell og grunnleggende lover om beskyttelse basert på diskriminering av seksuell legning, mens på den andre siden fengselsstraff fra 10 år til livstid og dødsstraff. Av oversikten viser dette til 11 land med grunnlovsvern (Norge er ikke en av dem), deretter til 57 land med bred beskyttelse, 81 med ansettelsesvern, 7 med begrenset/ujevn beskyttelse, 43 med ingen beskyttelse/ikke kriminelt, 2 land som erkjenner det som  kriminelt, 30 land som gir det inntil 8 års fengsel, 27 land som kan gi 10 år til livstid i fengsel og til slutt 5 mulige og 6 definitivt land som kan gi dødsstraff.

Spenningsforhold mellom det juridiske og holdninger

Det påpekes via kartet til ILGA at det eksisterer en del land med og uten ytringsfrihet vedrørende seksuell legning og preferanse. Samtidig som kartet også viser til land hvor det er lov å gifte seg med samme kjønn og rett til adopsjon for par av samme kjønn. Det er likevel skremmende å se at det eksisterer lovverk som motstrider retten til å elske den man vil. Ikke minst at det eksisterer holdninger som ikke er spesielt heldige i 2022.

Motstand mot to menn som kysser hverandre

Dokumentarserien ”Grenseløs” av URIX distribuert av NRK TV viser til et voksende hat mot homofile i Europa (Moe Eriksen, 2019). I Norge via Uni helses rapport om seksuell orientering og levekår (2013), vises det til større åpenhet om homofili, men at det samtidig eksisterer negative holdninger. Ut ifra rapporten, hvor 1 254 spurte i spørreundersøkelse (611 menn og 643 kvinner) i alderen 16-80 år, ble det vist til motstand mot at to menn kysser hverandre på et offentlig sted (2013, s. 17). Av de spurte i rapporten så gjaldt dette 62% av mennene og 55% av kvinnene (ibid). Så selv om rapporten ser at det skjer en positive utvikling, eksisterer det fremdeles en betydelig andel homonegativitet (Uni helse, 2013, s. iv).

Hvordan skape en holdning

Hvordan en holdning skapes er et interessant tema å diskutere. Personlig tror jeg en del holdninger er mer skapt av frykt enn om kunnskap. Noen ganger basert på det vi vil kalle tradisjoner. Forrige helg møtte jeg en som gjorde meg bevisst på at det eksisterer akademiske institusjoner som tilrettelegger for negative holdninger. I NLA sine verdipapirer står det at ekteskapet mellom mann og kvinne må forstås som den bærende norm i samlivsetikken (2020, s. 3). Dette har vekket reaksjoner blant intuisjonens egne studenter, men også andre studenter nasjonalt. Medlems- og interesseorganisasjon Pedagogstudentene, gikk alle sammen for å be NLA Høgskolen endre sitt verdidokument (2022). Spesielt når dette ga studenter opplevelsen av å ikke være god nok fordi de har preferanse for samme kjønn og ikke motsatt.

Det skrevne ord; et mektig våpen

Det skrevne ord et mektig våpen som kan bidra til å stigmatisere eller frigjøre oss. I lys av lovverk og verdidokumenter kan vi bidra til å lukke muligheten til å tro at kjærlighet er kjærlighet, og kan til og med symbolisere en holdning som begrenser kjærligheten til noe den ikke er; begrenset. Jeg ønsker meg en verden hvor du selv kan velge å elske, fordi du elsker. Ikke fordi du vil bli straffet for noe du ikke kan noe for. Eller frykte muligheten på grunn av hva andre vil si,  for hva det vil si for deg selv og egen identitet. I filmen «Love, Simon» endrer ikke Simon identiteten sin, eller blir noe annerledes. Simon er Simon, og jeg synes at alle som elsker skal få lov til å være akkurat den de er, og elske den de måtte elske. For verden trenger heller mer kjærlighet, enn frykt.

Verden trenger mer kjærlighet enn frykt

Vi har en konge her til lands som i sin nyttårstale i 2016 fremmet: «nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre». Så til syvende og sist burde det ikke handle om å ikke kunne få lov til å elske den du elsker.  Heller hvorvidt vi begrenser oss alle sammen når vi dømmer modige mennesker som står frem i sin kjærlighet. Som sier; her er jeg, og jeg velger å elske fordi det er min rett til å elske akkurat den jeg elsker.

Heier på dere som fremmer kjærligheten

Jeg heier på dere som står i deres egen kraft og fremmer kjærligheten. Dere trengs, har verdi, og har absolutt all rett til å elske den dere måtte elske. Nå må vi bare få hele verden til å erkjenne det samme. For selv om vi er godt på vei, trenger vi fremdeles de stemmene som fortsetter å heie kjærligheten frem.

Takk for at du leste.
Det betyr mye.

Annette 


Referanser

Anderssen, N. og Malterud, K. (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse. https://www.bufdir.no/lhbt/Dokumentside/?docId=BUF00002184

Moe Eriksen, H. (Programleder). (2019). Homohat i Europa [Episode fra TV-serie]. I Urix (produsent), Grenseløs. Hentet fra https://tv.nrk.no/se?s=grenseloes

Mendos, L.R., Botha, K., Carrano, R. L., de la Peña, E.L., Savelev, I.  & Tan, D. (2020, 20.desember).  State-Sponsored Homophobia 2020: Global Legislation Overview Update (Geneva: ILGA). https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report

NLA Høgskolen (2020, 31.mars). Grunnlag og formål – en utdyping av NLA Høgskolens vedtekter. https://www.nla.no/globalassets/pdf-dokumenter/om-nla/vedtekter-og-planer/grunnlag-og-formal_bm_aa.pdf

NRK (2016, 1.september). The Norwegian King’s speech on love, religion and acceptance. https://www.youtube.com/watch?v=YQtLxYde-rw

Pedagogstudentene (2022, 11.april). Ber NLA Høgskolen endre verdidokument. https://www.pedagogstudentene.no/nyheter/ber-nla-hogskolen-gi-plass-til-alle/

Avatar photo

Annette Torp

Psykologistudent som elsker å reflektere over livet. Du kan finne meg med nesa i en bok, eller dagdrømmende ut av vinduet mens jeg skribler ned noen ord. Elsker gode samtaler og å lytte til andres historier og visdom.

Translate

Våre studentpodkaster!

Følg oss på Facebook eller Instagram

X